Kode Deontologikoa

Kode Deontologikoa

Nafarroako Fisioterapeuten Elkargo Ofizialaren Kode Deontologikoa hemen aurkituko duzu. Ondoko ataletan daude sailkaturik:

HITZAURREA.

KODE DEONTOLOGIKOA.

SARRERA.

I. KAPITULUA: APLIKAZIO EREMUA.

II. KAPITULUA: PRINTZIPIO OROKORRAK.

III. KAPITULUA: OSASUNAREN BESTE PROFESIONALEKIKO HARREMANA.

IV. KAPITULUA: FISIOTERAPEUTEN ARTEKO HARREMANA.

V. KAPITULUA: FISIOTERAPIA ZERBITZUEN ERABILTZAILEAREKIKO / PAZIENTEAREKIKO HARREMANA.

VI. KAPITULUA: ERAKUNDE PROFESIONALEKIKO HARREMANA.

VII. KAPITULUA: ARIKETA PROFESIONALA.

VIII. KAPITULUA: PROFESIOAREN ARIKETA LIBREAN ORDAIN-SARI ORIENTATZAILEAK.

IX. KAPITULUA: KODEAREN INTERPRETAZIOA ETA EGOKITZAPENA.

AMAI XEDAPENA.

Este sitio web utiliza cookies propias y de terceros para gestionar tu visita en la página, para recoger información sobre tu navegación y mejorar nuestros servicios y el funcionamiento de la página web. En cualquier caso, entre otros derechos siempre podrá cambiar su decisión y oponerse al tratamiento. Consulte los derechos que le asisten y la política completa aquí.

ACEPTAR CONFIGURAR