NFEOren kurtsoetan aurre inskripziorako araudia

NFEOren kurtsoetan aurre inskripziorako araudia

  • 01/06/2016

KURTSO BATETAN AURREINSKRIPZIO ARAUDIA

1.- Aurre inskripzioa, NFEOren Idazkaritza Teknikora deituz egingo da. Bertan kurtsoan plazaren erabilgarritasuna adieraziko da, eta plaza erreserbatuko da.

2.- Matrikula ordaindu beharko da orduan:

- Matrikulazioaren zenbateko osoaz banku transferentzia baten bitartez ordaindu.

- Matrikularen ordainketa ere bi epetan bana daiteke: zenbatekoaren %50 lehen ordainketa bat matrikula egitean eta bigarren ordainketa bat, kurtsoa hasi baino hilabete lehenago.

Diru sarrera ez ba da egiten, erreserbatutako plaza galdu egingo da, txanda Itxaron Zerrendara pasatuz. Matrikula prozesua eragiteko bi eguneko epea izango da.

Ikasleak matrikularen dirua galduko du NFEOk kurtsoen baliogabetzerako duen araudiaz bat ez badator.

3.- Inskripzio buletina eta ordainketaren kopia NFEOko Idazkaritza Teknikora bidali beharko ditu.

Beste Elkargo batekoa bazara, jatorrizko Elkargoaren ziurtagiri bat erantsi beharko da.

 

KURTSO BATEN BALIOGABETZEKO ARAUDIA.

Kurtso bat baliogabetu nahi duen fisioterapeutakolegiatuakidatziz jakinarazi beharko dio NFEOko Idazkaritza Teknikoari, ezeztapena aurrera eramateko.

1.- Ezeztapena kurtsoaren hasieraren 15 egun baino gutxiagoko epe batez egiten bada, edo kurtsoa hasita dagoela, ez du eskubiderik inolako itzultzerik lortzeko.

2.- Ezeztapena, kurtsoaren hasieraren baino 15 egun haratago egiten bada, matrikularen zenbatekoaren %50 itzuliko da kausa justifikatuaren bat baldin bada eta horren berri ematen duen dokumentazioa aurkezten bada. Ezeztapen gastuak erreserba edo aurreinskripzioarenak izango dira.

Itzulerak batedo lau aste hartuko du, fisioterapeuta kolegiatuaren faxez edo emailez egindako ezeztapenaren berri jaso ondoren.

Zure izaera pertsonaleko datuak gure fitxategiaren parte dira, 15/99 Lege Organikoaren arabera, gure harreman profesionala egiazkoa izan dadin helburu bakarraz. Informazio honen destinatzaileak NAFARROAKO FISIOTERAPEUTEN ELKARGO OFIZIALA antolatzen den departamentuak izango dira soilik. Une guztietan konfidentzialtasun handiena ziurtatzen dizugu. Nahi ezkero, dagokizun sarrera, zuzenketa, ezabapen eta oposizio eskubideak aurrera eraman ditzakezu, NAFARROAKO FISIOTERAPEUTEN ELKARGO OFIZIALean berri emanez gure egoitzan: Pío XII, 31, 1., Solairuarte - 31008 Iruñea- Pamplona (Nafarroa)

 

NAFARROAKO FISIOTERAPEUTEN ELKARGO OFIZIALA

1.- NFEOk berarentzat gordetzen du kurtsoaren hasiera baino hilabete bat lehenago zenbateko osoa ordaindu ez duen kolegiatuaren plaza baliogabetzeko duen eskubidea. Kasu horretan ez zaio inskripzioaren edo erreserbaren dirua itzuliko.

2.- Kurtsoaren zuzendaritzak berarentzat gordetzen du kurtsoa bi aste hasi baino lehen baliogabetzeko duen eskubidea, inskripzio minimo batera ez bada ailegatzen edota arrazoi teknikoengatik, eta kasu honetan matrikulatutakoei zenbatekoa itzuliko zaie.

3.- Kurtsoa baliogabetzen bada, NFEOk ez du bere gain hartzen desplazamenduen eta ostatu hartzeren gastuak.

Este sitio web utiliza cookies propias y de terceros para gestionar tu visita en la página, para recoger información sobre tu navegación y mejorar nuestros servicios y el funcionamiento de la página web. En cualquier caso, entre otros derechos siempre podrá cambiar su decisión y oponerse al tratamiento. Consulte los derechos que le asisten y la política completa aquí.

ACEPTAR CONFIGURAR