Pribatutasun politika eta lege-oharra

Pribatutasun politika eta lege-oharra

Legezko ohar honek www.cof.net (hemendik aurrera, web) web orriaren erabilera arautzen du. Nafarroako Fisioterapeuten Elkargo Ofiziala da web-aren titularra (hemendik aurrera, WEB-AREN JABEAk)
 
WEB-AREN JABEAren web honetan zehar nabigatzeak erabiltzaile bihurtzen zaitu eta alda daitezkeen legezko ohar honen xedapen guztien eta bakoitzaren baldintzarik gabeko adostasun osoa suposatzen du.
 
Erabiltzaileak bere buruari web-aren erabilera egoki batetara behartzen dio, legeen, fede onaren, orden publikoaren, trafikoaren erabileraren eta legezko ohar honen arabera. Erabiltzaileak WEB-AREN JABEAren aurrean edo hirugarrenen aurrean erantzungo du, beharkizun honi heldu ez izanagatiksortu daitekeen edozein kalterengatik.
 
  1. IDENTIFIKAZIO ETA KOMUNIKAZIOAK
 
WEB-AREN JABEA, informazio gizartearen eta merkataritza elektrikoaren zerbitzuei buruzkoa, uztailak 11aren 34/2002 Legeak dioenari jarraituz, bere izendeitura NAFARROAKO FISIOTERAPEUTEN ELKARGO OFIZIALA dela, bere CIFa Q3166071 eta helbidea Arcadio María Larraona kalean 1, 2. solairua, 31008 Iruñea (Nafarroa, Espaina) direla informatzen du.
 
Erabiltzaileen eta WEB-AREN JABEAren arteko komunikazio eta jakinarazpen guztiak eraginkortzat hartuak izango dira, maila guztietan, posta korreoaz edo aurretik deskribatutako tresnen bitartez egingo direnean.
 
  1. SARRERA ETA ERABILERA BALDINTZAK
 
Web-a eta bere zerbitzuak sarrera libre eta doakoa da. Hala ere, WEB-AREN JABEAk web-ean eskaintzen diren zerbitzu batzuen erabilera dagokion formularioa aldez aurretik betetzeari baldintzatzen dio.
 
Erabiltzaileak WEB-AREN JABEAri komunikatzen dizkion datu guztien benetakotasuna eta gaurkotasuna bermatzen ditu eta bera izango da egin daitezkeen adierazpen faltsu edo okerren arduradun bakarra.
 
Erabiltzailea WEB-AREN JABEAren eduki eta zerbitzuen erabilera egoki bat egitera konprometitzen da eta, beste batzuen artean, holakorik ez egitera:
a) Eduki deliktiboak, biolentoak, pornografikoak, arrazistak, xenofoboak, iraingarriak, terrorismoaren apologiakoak, edo oro har, orden publikoaren edo legearen kontrakoak zabaldu.
b) Sarean birus informatikoak sartu edo WEB-AREN JABEAren edo beste pertsonen agiri elektroniko, datu edo sistema fisikoetan kalteak edo akatsak sortu, geldiarazi, hondatu edo aldatu ditzaketen ekintzak egin; halaber, web-era eta bere zerbitzuetara beste erabiltzaileen sarrera oztopatu WEB-AREN JABEAk bere zerbitzuak eskaintzen dituen errekurtso informatikoen erabilera masiboaz.
c) Beste erabiltzaileen e-posta kontuetara edota WEB-AREN JABEAren edo hirugarrenen sistema informatikoen arlo mugatuetara ailegatzen saiatzea, eta kasu horretan, informazioa ateratzea.
d) Jabego industrialaren edo intelektualaren eskubideak urratzea, halaber web-aren jabearen edo beste pertsona batzuren informazioaren konfidentzialtasuna bortxatzea.
e) Beste erabiltzaile baten edo administrazio publikoen identitatea ordeztea.
f) Legalki onartua ez bada edota dagozkion eskubideen titularraren adostasuna lortu gabe, edukiak errepikatzea, kopiatzea, inoren esku jartzea edo publikoki azaltzea edo aldatzea.
g) Aldez aurretik eskaerarik edo adostasunik ez badago, helburu publizitarioz edo edozein motatako publizitatea edota salmenta helburuez edo natura komertziala duen publizitatea helarazteko datuak bilatzea.
 
Web-aren eduki guztiek, hots, testu, argazki, grafiko, irudi, ikono, teknologia, software guztiek, halaber bere diseinu grafikoak eta iturri kodeek, WEB-AREN JABEArena den obra bat osatzen dute eta erabiltzaileari ustiapen eskubideak web-aren erabilera egoki zorrotzerako soilik uzten zaizkio.
 
Labur bilduz, web honetara heltzen diren erabiltzaileek edukiak ikusi eta, bere kasuan, onartutako kopia pribatuak egin ditzakete errepikatutako elementuak gero beste pertsona batzuei edo sareetan konektaturik egon daitezkeen zerbitzaileei ez zaizkiela utziko edota inolako esplotazio objektu ez direla izango ziurtatuz.
 
Era berean, web-ean agertzen diren marka, izen komertzial edo ikur bereziak WEB-AREN JABEAren ondasuna dira eta hauek erabiltzeak edo hauetan sartzeak ez dio erabiltzaileari inolako jabetzarik ematenhorietaz.
 
Erabilera eskubideen jabe denaren adostasun bereziaz onartuak izan ez diren edukien banaketa, aldaketa, lagatzea edo komunikazio publikoa edota beste edozein ekintza debekaturik daude.
 
Hiperlink bat jartzeak ez du inolaz ere WEB-AREN JABEAren eta beste web horren arteko inolako harremanik dagoenik frogatzen, ezta ere WEB-AREN JABEAk horren eduki edo zerbitzuak ontzat ematen edo onartzen dituenik. Hiperlink bat sartu nahi duten pertsonek, WEB-AREN JABEAri idatziz bere adostasuna eskatu beharko diote aldez aurretik. Dena dela, hiperlinkak gure web-aren home-page edo hasiera orrira sarrera utziko du soilik. Halaber, WEB-AREN JABEAz adierazpen edo zehaztapen faltsuak, ez zuzenak edo okerrak ezin izango du egin, ezta ere legez kanpoko edukiak, ohitura onen edo orden publikoaren kontrakoak sartu.
 
WEB-AREN JABEAk ez duardura hartzen erabiltzaile bakoitzak web honetan bere esku jarritako materialaren erabilera ona egingo duela edota horietan finkaturik egingo dituen ekintzetaz.
 
  1. BERME ETA ERANTZUKIZUNEN BAZTERKETA
 
Web leku honen edukiak izaera orokorra du eta informazioa du helburu, bere edukiei sarrera guztiz bermatu ezin duelarik, ezta ere helburu espezifiko batentzat duten zehaztasunaz, zuzentasunaz, iraunaldiaz, ezta beren egokitasunaz edo baliagarritasunaz.
 
WEB-AREN JABEAk, ordenamendu juridikoak baimentzen duen neurrian, ondokoen ondorio bezala gerta daitezkeen kalteak baztertzen ditu:
a) Web lekura ailegatzeko ezintasuna edo edukien egiatasun, zehaztasun, orokortasun edota gaurkotasun falta, halaber web-aren bitartez edo honek eskaintzen dituen zerbitzuen bitartez lortutako eta transmititutako, zabaldutako, gordetako, eskura jarritako edukien mota guztien akats eta okerrak.
b) Sistema informatikoetan, agiri elektronikoetan edo erabiltzaileen datuetan gerta daitezkeen alterazioak birusen edo beste elementuen presentziagatik.
c) Legeria, fede ona, ordena publikoa, trafikoaren ohiturak, eta lege-ohar hau ez betetzea, web orriaren erabilera desegokiagatik. Konkretuki, eta eredu gisa, WEB-AREN JABEAk ez du ardura hartzen jabego intelektualaren edo industrialaren eskubideak, sekretu enpresarialaz, ohorez, intimitate pertsonalaz eta familiarraz eta irudi propioaz dauden eskubideak, halaber bidegabeko publizitatea eta lehiaketa desleialari buruzko araudia urratzen dituzten hirugarrenen ekintzetaz.
 
Halaber, WEB-AREN JABEAak edozein ardura deklinatzen du web honen kanpoan dagoen edozein informazioaz gure webmasterrak ez badu zuzenean kudeatzen. Web honetan agertzen diren linken funtzioa erabiltzailearentzat web honek eskaintzen dituen edukiei buruzko informazioa areagotzea da. WEB-AREN JABEAk ez du bermatzen eta ez du ardura hartzen lotutako lekuen eskuragarritasunaz edo funtzionamenduaz; eta ez du bertarako bisita iradokitzen, gonbidatzen edo gomendatzen, eta beraz, ez da inolaz ere izango lortutako emaitzaren arduraduna. WEB-AREN JABEA ez da ezta ere arduratzen hirugarren pertsonek sor ditzaketen hiperbinkuloetaz.
 
  1. PRIBATUTASUN POLITIKA
 
Beste nolabaiteko informazioa jasotzea beharko dugunean, beti eskatuko dizugu espreski nahita eman dieguzun. Web-ean dauden datuen bilketa formularioen edo beste bideren bitartez lortutako datuak Datuen Babeserako Espainiako Agentziaren Datu Babeserako Erregistro Orokorrean inskribaturik dagoen izaera pertsonaleko datu fitxategi batean sartuak izango dira. Honen arduraduna WEB-AREN JABEA da. Entitate honek datuak era konfidentzialaz tratatuko ditu eskatutako zerbitzuak eskaintzeko soilik, 95/46/CE Direktiba (datuen babeserako erregulamendu orokorra) indargabetzen duen 2016ko apirilaren 27ko EUROPAKO PARLAMENTUKO ETA KONTSEILUKO 2016/679 ERREGULAMENDUAK eta Merkataritza Elektronikoa eta Informazioaren Gizartearen Zerbitzuak arautzen duen uztailak 11ko 34/2002 Legeak inposatzen dituzten segurtasun eta berme legal guztiekin.
 
WEB-AREN JABEAk konpromisoa hartzen du ez dituela datuak utziko, ez salduko, ez beste pertsonekin konpartitukoadostasun zehatzik gabe.
 
Era berean, NAFARROAKO FISIOTERAPEUTEN ELKARGO OFIZIALAK datuak ezabatu edo zuzenduko ditu okerrak, osagabeak edo bere helbururako desegokiak edo beharrezko ez direnean, 95/46/CE Direktiba (datuen babeserako erregulamendu orokorra) indargabetzen duen 2016ko apirilaren 27ko EUROPAKO PARLAMENTUKO ETA KONTSEILUKO 2016/679 ERREGULAMENDUAREN (UE) arabera.
 
Erabiltzaileak emandako adostasuna atzera bota dezake eta dagozkion sartzeko, zuzentzeko, ezerezteko, tratamendua mugatzeko, datuak eramateko eta aurka egiteko , bere burua info@cofn.net delakora zuzenduz, behar den bezala identifikatuz eta era argian esanez zein den gauzatu nahi den eskubidea.
 
WEB-AREN JABEAk 15/1999 Lege Organikoak eta dagokion beste arauek exijitzen dituzten segurtasun mailak onartzen ditu. Hala ere, sistema informatikoan, agiri elektronikoetan edo erabiltzailearen fitxategietan beste pertsonek eragin ditzaketen kalteez ez du erantzukizunik bere gain hartzen.
 
WEB-AREN JABEAkweb-aren zerbitzuen prestazioan cookiak erabili ditzake. Cookiak erabiltzailearen terminal propioan kokatuta dauden informazio pertsonala duten fitxategi fisikoak dira. Erabiltzaileak aukera du bere nabigatzailea eratzeko cookie artxiboen sormena galarazteko edo beren presentziaz jakinarazteko.
 
Gure entitaterenak ez diren web orrietaz gure web-a uztea aukeratzen badu WEB-AREN JABEAk ez du web horien pribatutasun politikaz ezta ere horiek erabiltzailearen ordenagailuan bildu ditzaketen cookien ardura hartzen.
 
E-postari dagokionez gure politikak zuk zeuk eskatu dituzun komunikazioak bidaltzea bilatzen du.
 
Mezu hauek e-mailez ez baduzu hartu nahi, beraien bitartez eskaintzen dizugu dagokizun ezeztapen eskubidea aurrera eraman dezazun eta mezuak jasotzeari utz dezazun ahalbidea, Informazio Gizartean eta Merkataritza Elektrikoaren Zerbitzuei buruzko 34/2002 Legearen III. Tituluaren 22 artikuluan zehazten den arabera. 
 
  1. LEGEZ KONTRAKO EKINTZEN AURREAN PROZEDURA
 
Edozeinek web-ean agertzen edo aipatzen diren web orrietan legez kontrako nolabaiteko ekitaldi edo zirkunstantzia ikusten edo susmatzen badu, ohar bat bidali beharko dio WEB-AREN JABEAri, bere burua behar den bezala identifikatuz, ustezko arau-urratzeak zehaztuz eta oharrean aipatzen duen informazioa doi-doia dela bere erantzukizunaz adieraziz.
 
WEB-AREN JABEAri dagokion edozein auzitarako, espainiar legedia aplikatuko da, horretarako Iruñako auzitegiak gai direlarik.
 
  1. ARGITALPENAK
 
Web-aren bitartez emandako informazioak ez du legeen, arauen, xedapen orokorren eta administrazio publikoen egunkari ofizialetan nahitaez publikatuak izan behar diren ekintzen legezko publizitate ordezkatzen, horiek baitira beren benetakotasunaren eta edukiaren fede ematen duten tresna bakarra. Web-ean erabilgarri dagoen informazioa legezko baliorik ez duen gida bat bezala ulertu behar da.

Este sitio web utiliza cookies propias y de terceros para gestionar tu visita en la página, para recoger información sobre tu navegación y mejorar nuestros servicios y el funcionamiento de la página web. En cualquier caso, entre otros derechos siempre podrá cambiar su decisión y oponerse al tratamiento. Consulte los derechos que le asisten y la política completa aquí.

ACEPTAR CONFIGURAR